Bloq Yazıları

Hibrid mühərriklərin iş prinsipi və komponentləri

Hibrid mühərriklərin iş prinsipi və komponentləri

Hibrid mühərriklər yanacaq səmərəliliyini optimallaşdırmaq və emissiyaları azaltmaq üçün daxili yanma mühərrikindən əlavə elektrik mühərrikindən istifadə edir. Əsas prinsip sürüş vəziyyətindən asılı olaraq elektrik mühərriki ilə benzin mühərriki arasında problemsiz keçidin təminatıdır....

Yeni bloq yazılarımız elektron poçt ünvanına gəlsin?

© 2023 EV Motors

© 2023 EV Motors